Za szkolnym kołem PTTK nr 12 w Rzeszowie wiosenny rajd. Pod opieką pani Karoliny Długopolskiej – Gmitrzuk, Anny Krawczyk i Agnieszki Kusz zdobyliśmy Wierchomlę i Jaworzynę Krynicką, przemierzając Beskid Sądecki. Mieliśmy możliwość podziwiania prawie wszystkich pór roku w krótkim czasie. Już planujemy kolejny rajd!