Start 9 Matura

Drodzy Maturzyści!

Ważne informacje na temat organizacji egzaminów

 1. Na egzamin przychodzicie o godzinie 8.00 (przez pierwsze 3 dni) lub o godzinie 8.30 (w kolejnych dniach). Jeśli egzamin odbywa się o godzinie 14.00, przychodzicie o 13.30 (historia sztuki).
 2. Terminy egzaminów, numery sal egzaminacyjnych sprawdzajcie każdorazowo w systemie elektronicznym.
 3. Zawsze miejcie ze sobą dowód osobisty i długopis z czarnym tuszem.
 4. Przed każdym egzaminem zapoznajcie się z harmonogramem i przyborami, jakie należy ze sobą przynieść.
 5. Po egzaminie pamiętajcie, by oddać Komisji kartę z naklejkami kodów.
 6. Jeżeli z usprawiedliwionych powodów, np. choroba, nie będziecie mogli uczestniczyć w egzaminie, zgłoście się do lekarza i jeszcze tego samego dnia powiadomcie o tym dyrektora szkoły. Wypełnijcie załącznik 6 i dostarczcie do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim o chorobie w celu uzyskania prawa do zdawania egzaminu w terminie dodatkowym.
 7. Zasady przebiegu egzaminu przypomni Wam przewodniczący Zespołu nadzorującego w dniu egzaminu.
 8. Pamiętajcie, że w żadnym wypadku nie możecie wnieść do sali egzaminacyjnej telefonu komórkowego lub innego urządzenia służącego do komunikacji – jest to powód unieważnienia egzaminu.
 9. Rzeczy osobiste zostawiacie w wyznaczonym miejscu przy sali.
 10. Pamiętajcie, że nie wolno się spóźnić na egzamin.
 11. Zdającym uprawnionym do dostosowania warunków zdawania egzaminu przysługuje przedłużenie czasu pracy (30 minut na gzaminach pisemnych i 15 minut na egzaminach ustnych).
 12. W przypadku utrzymania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z COVID-19, wszyscy zdający – w zależności od przyjętych rozwiązań prawnych – mogą lub muszą korzystać ze środków bezpieczeństwa osobistego, np. maseczek, płynów dezynfekcyjnych.

 

Więcej w załączniku

Wszystkie informacje na temat organizacji matury (m.in. harmonogram, informacje o dostosowaniach, załączniki) znajdziesz na stronach:

Okręgowa Komisja Maturalna
Centralna Komisja Maturalna

Powodzenia!

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów