Start 9 Matura

Matura 2023

Organizacja egzaminów  w Publicznym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie

Drodzy Maturzyści,

egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2023r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej. Absolwenci zdają obowiązkowo:

 • W części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z języka polskiego i języka angielskiego (próg zdawalności – 30%).
 • W części pisemnej:
  1. Egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki (próg zdawalności – 30%).
  2. Egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (bez progu zdawalności).

Materiały na temat egzaminu maturalnego w „Formule 2023”

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 •  informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, z uwzględnieniem aneksów do informatorów o egzaminie maturalnym w 2023 r. i 2024 r.,
 • aktualnych repetytoriach maturalnych,
 • arkuszach tzw. matury próbnej, z września 2022 r. i z grudnia 2022 r.,
 • na stronach CKE i OKE, np.:http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2022102112532528

 

Ważne informacje na temat organizacji egzaminów

 1. Na egzamin przychodzicie o godzinie 8:15 oraz 13:30, gdy egzamin odbywa się po południu.
 2. Terminy egzaminów i numery sal egzaminacyjnych sprawdzajcie każdorazowo w systemie elektronicznym ZIU. Hasła do systemu otrzymacie od Dyrektora szkoły.
 3. Zawsze miejcie ze sobą dowód osobisty i długopis z czarnym tuszem.
 4. Na egzamin z matematyki przynieście kalkulator prosty, linijkę i cyrkiel.
 5. Przed każdym egzaminem zapoznajcie się z przyborami, jakie należy ze sobą przynieść: Przybory na maturę.
 6. Zdającym uprawnionym do dostosowania warunków zdawania egzaminu przysługuje przedłużenie czasu pracy (30 minut na egzaminach pisemnych i 15 minut na egzaminach ustnych).
 7. Po egzaminie pamiętajcie, by oddać Zespołowi nadzorującemu kartę naklejek z kodami.
 8. Jeśli z usprawiedliwionych powodów, np. choroba, nie będziecie mogli przyjść na egzamin, zgłoście się do lekarza i jeszcze tego samego dnia powiadomcie o tym Dyrektora szkoły. Wypełnijcie załącznik 6: Załącznik 6. i dostarczcie do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim o chorobie w celu uzyskania prawa do zdawania egzaminu w terminie dodatkowym. Wówczas będziecie pisać egzamin w dniach 1-16 czerwca w wyznaczonej przez OKE szkole (nie w ALO).
 9. Zasady przebiegu egzaminu przypomni Wam przewodniczący Zespołu nadzorującego w dniu egzaminu.
 10. Pamiętajcie, że w żadnym wypadku nie możecie wnieść do sali egzaminacyjnej telefonu komórkowego lub innego urządzenia służącego do komunikacji – jest to powód unieważnienia egzaminu.
 11. Rzeczy osobiste zostawiacie w wyznaczonym miejscu przy sali. Możecie mieć ze sobą jedną butelkę wody mineralnej (0,5 litra).
 12. Pamiętajcie, że nie wolno się spóźnić na egzamin.

Ważne terminy:

7 lutego – termin składania ostatecznych deklaracji maturalnych do Dyrektora szkoły

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.

4 – 22 maja – egzaminy pisemne:

10 – 23 maja – egzaminy ustne (język polski i język angielski dla wszystkich Maturzystów; harmonogram wkrótce)

1 – 16 czerwca  – egzaminy w terminie dodatkowym

7 lipca – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

21 sierpnia ­–  egzaminy ustne w terminie poprawkowym

22 sierpnia ­–  egzaminy pisemne w terminie poprawkowym

 

Przedmioty obowiązkowe:

4 maja (czwartek) – język polski, poziom podstawowy, godz. 9:00

5 maja (piątek) – języka angielski, poziom podstawowy, godz. 9:00

8 maja (poniedziałek) – matematyka, poziom podstawowy, godz. 9:00

Przedmioty dodatkowe:

9 maja (wtorek) –  język angielski, godz. 9:00

10 maja (środa) –  język niemiecki, godz. 14:00

11 maja (czwartek) – biologia, godz. 9:00

12 maja (piątek) – matematyka, godz. 9:00

15 maja (poniedziałek) – chemia, godz. 9:00

16 maja (wtorek) – geografia, godz. 9:00

17 maja (środa) –  język polski, godz. 9:00

18 maja (czwartek) – historia, godz. 9:00

19 maja (piątek) – fizyka, godz. 9:00

19 maja (piątek) – historia sztuki, godz. 14:00

22 maja (poniedziałek) – informatyka, godz. 9:00

 

 

Wszystkie informacje na temat organizacji matury (m.in. harmonogram, informacje o dostosowaniach, załączniki) znajdziesz na stronach:

Okręgowa Komisja Maturalna`
Centralna Komisja Maturalna`

Powodzenia!

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów