Start 9 Matura

Matura 2024

Organizacja egzaminów  w Publicznym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie

Drodzy Maturzyści,

egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2024r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej. Absolwenci zdają obowiązkowo:

 • W części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z języka polskiego i języka angielskiego (próg zdawalności 30%).
 • W części pisemnej:
 1. Egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki (próg zdawalności 30%).
 2. Egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (bez progu zdawalności).

 

Materiały na temat egzaminu maturalnego w „Formule 2023”

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 

Ważne informacje na temat organizacji egzaminów

 1. Na egzamin przychodzicie o godzinie 8:15 oraz 13:45, gdy egzamin odbywa się po południu.
 2. Numery sal egzaminacyjnych sprawdzajcie każdorazowo na tablicy ogłoszeń w ALO.
 3. Zawsze miejcie ze sobą dowód osobisty i długopis z czarnym tuszem.
 4. Na egzamin z matematyki przynieście kalkulator prosty, linijkę i cyrkiel.
 5. Przed każdym egzaminem zapoznajcie się z przyborami, jakie należy ze sobą przynieść: https://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf
 6. Zdającym uprawnionym do dostosowania warunków zdawania egzaminu przysługuje przedłużenie czasu pracy (30 minut na egzaminach pisemnych i 15 minut na egzaminach ustnych).
 7. Po egzaminie pamiętajcie, by oddać Zespołowi nadzorującemu kartę naklejek z kodami.
 8. Jeśli z usprawiedliwionych powodów, np. choroba, nie będziecie mogli przyjść na egzamin, zgłoście się do lekarza i jeszcze tego samego dnia powiadomcie o tym Dyrektora szkoły. Wypełnijcie Załącznik 6. i dostarczcie do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim o chorobie w celu uzyskania prawa do zdawania egzaminu w terminie dodatkowym. Wówczas będziecie pisać egzamin w dniach 3-17 czerwca w wyznaczonej przez OKE szkole.
 9. Zasady przebiegu egzaminu przypomni Wam przewodniczący Zespołu nadzorującego w dniu egzaminu.
 10. Pamiętajcie, że w żadnym wypadku nie możecie wnieść do sali egzaminacyjnej telefonu komórkowego lub innego urządzenia służącego do komunikacji – jest to powód unieważnienia egzaminu.
 11. Rzeczy osobiste zostawiacie w wyznaczonym miejscu przy sali. Możecie mieć ze sobą jedną butelkę wody mineralnej (0,5 litra).

 

Harmonogram matur

Przedmioty obowiązkowe:

7 maja (wtorek) – język polski, poziom podstawowy, zbiórka godz. 8.15, rozpoczęcie egzaminu godz. 9:00

8 maja (środa) – matematyka, poziom podstawowy, zbiórka godz. 8.15, rozpoczęcie egzaminu godz. 9:00

9 maja (czwartek) – języka angielski, poziom podstawowy, zbiórka godz. 8.15, rozpoczęcie egzaminu godz. 9:00

Przedmioty dodatkowe:

13 maja (poniedziałek) –  język angielski, zbiórka godz. 8.15, rozpoczęcie egzaminu godz. 9:00

15 maja (środa) – matematyka, zbiórka godz. 8:30, rozpoczęcie egzaminu godz. 9.00

17 maja (piątek) – geografia, zbiórka godz. 8:30, rozpoczęcie egzaminu godz. 9.00

20 maja (poniedziałek) –  język polski, zbiórka godz. 8:30, rozpoczęcie egzaminu godz. 9.00

21 maja (wtorek) – historia, zbiórka godz. 8:30, rozpoczęcie egzaminu godz. 9.00

22 maja (środa) – informatyka, zbiórka godz. 8:30, rozpoczęcie egzaminu godz. 9.00

22 maja (środa) – historia sztuki, zbiórka godz. 13.45, rozpoczęcie egzaminu godz. 14:00

Egzaminy ustne:

14, 16, 24 maja – język angielski

15, 21, 23 maja – język polski

Ważne terminy:

3 – 14 czerwca  – egzaminy w terminie dodatkowym

9 lipca – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

20 sierpnia ­–  egzaminy pisemne w terminie poprawkowym

21 sierpnia ­–  egzaminy ustne w terminie poprawkowym

 

 

 

 

 

Wszystkie informacje na temat organizacji matury (m.in. harmonogram, informacje o dostosowaniach, załączniki) znajdziesz na stronach:

Okręgowa Komisja Maturalna`
Centralna Komisja Maturalna`

Powodzenia!

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów