Politechnika Rzeszowska objęła patronatem jedną z klas ALO

Politechnika Rzeszowska rozpoczęła współpracę z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Uczelnia objęła honorowym patronatem klasę o profilu sztuka i projektowanie. Opiekę merytoryczną nad nią będzie sprawował wydział budownictwa, inżynierii środowiska i architektury.

W czwartek Politechnika Rzeszowska podpisała porozumienie o współpracy z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Uczelnia objęła patronatem honorowym klasę sztuka i projektowanie o profilu humanistyczno-artystycznym. Opiekę merytoryczną nad klasą będzie sprawował wydział budownictwa, inżynierii środowiska i architektury.

– Politechnika Rzeszowska jest uznaną uczelnią odnoszącą wiele sukcesów. Wspaniale rozwijający się kierunek architektura cieszy się dużym zainteresowaniem także naszych uczniów. Wzajemna współpraca jest korzystna zarówno dla rozwoju naszej szkoły, jak i uczelni. Jestem przekonana, że zapewni lepszą przyszłość i lepszy start na studia naszym uczniom – skomentowała podpisanie porozumienia Renata Łunarska, dyrektor ALO w Rzeszowie.

Pracownicy Politechniki Rzeszowskiej będą uczyć licealistów

Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik podkreślił, jak ważna jest współpraca uczelni ze szkołami średnimi. – Nawiązujemy i rozwijamy współpracę ze szkołami, których uczniowie w przyszłości mogą być zainteresowani podjęciem studiów na Politechnice Rzeszowskiej. Od 12 lat prowadzimy kształcenie na kierunku architektura, który ciągle się rozwija i buduje swoją markę. Absolwenci architektury znakomicie sobie radzą na rynku pracy, bez trudu znajdują zatrudnienie lub prowadzą własne biura, są cenionymi pracownikami. Współpraca z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym umożliwi nam dotarcie do przyszłych kandydatów na studia. Uczniowie natomiast będą lepiej przygotowani do podjęcia kształcenia na tym kierunku, co pozwoli im szybciej i lepiej wpasować się w proces kształcenia na naszej uczelni – powiedział prof. Piotr Koszelnik.

Rektor dodał, że Politechnika Rzeszowska ma zamiar współpracować z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która prowadzi liceum również w innych obszarach.

W ramach porozumienia pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Rzeszowskiej będą prowadzić dodatkowe zajęcia przeznaczone dla uczniów klasy patronackiej. Uczniowie będą też mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na uczelni oraz zaangażowania się w prace kół naukowych działających na Politechnice Rzeszowskiej. Zdolni uczniowie klasy patronackiej zostaną objęci opieką naukową pracowników uczelni w celu rozwinięcia ich wiedzy i umiejętności.

Licealiści będą uczyli się projektowania wnętrz, ubrań i stron internetowych

Tymczasem Akademickie Liceum Ogólnokształcące wprowadzi do programu nauczania przedmiot „podstawy projektowania”. W jego ramach uczniowie poznają zasady rysunku, projektowania wnętrz, przedmiotów użytkowych, ubrań, a także stron internetowych oraz materiałów reklamowych. Licealiści będą również rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w pracowniach grafiki komputerowej. Po ukończeniu nauki w klasie patronackiej uczniowie będą przygotowani do podjęcia studiów m.in. na kierunkach: architektura, grafika, sztuki wizualne.

Prodziekan ds. kształcenia na wydziale budownictwa, inżynierii środowiska i architektury dr inż. Marzena Kłos, prof. Politechniki Rzeszowskiej poinformowała, że uczniowie klasy o profilu sztuka i projektowanie są zainteresowani podjęciem studiów na architekturze, mają zajęcia m.in. z rysunku i chcą się rozwijać w tym kierunku.

– Podpisanie porozumienia oznacza prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich naszej uczelni, a co za tym idzie rozwój wiedzy i umiejętności tych uczniów. Ważna jest również wspólna wymiana doświadczeń, możliwość przeprowadzania przez pracowników uczelni na terenie szkoły otwartych wykładów czy prezentacji lub innego rodzaju spotkań, a także umożliwienie nauczycielom liceum udziału w wybranych konferencjach i seminariach organizowanych na uczelni – dodała dr inż. Marzena Kłos.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie zostało założone niemal 30 lat temu przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Szkoła jest bezpłatna i oferuje uczniom do wyboru trzy ścieżki:

  • technologie internetowe, profil informatyczny (klasa dwujęzyczna),
  • sztuka i projektowanie, profil humanistyczno-artystyczny,
  • zdrowie i farmacja, profil biologiczno-chemiczny.

Liceum współpracuje z firmami informatycznymi, szkołami rysunku architektonicznego oraz rzeszowskimi uczelniami. Dodatkowe przedmioty prowadzą specjaliści i pracownicy naukowi.