Start 9 Rekrutacja 9 Kalendarz rekrutacji do klasy ogólnodostępnej

Kalendarz rekrutacji do klasy ogólnodostępnej:

– profil humanistyczno-artystyczny

 

13 maja – 14 czerwca

elektroniczne wypełnienie wniosku o przyjęcie do klasy humanistyczno-artystycznej, następnie dostarczenie wydruku z systemu elektronicznego podpisanego przez kandydata i rodzica (opiekuna) lub podpisanie w systemie Vulcan za pomocą profilu zaufanego

 

21 czerwca – 8 lipca

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

16 lipca

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum

 

16 lipca do 18 lipca

potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszym liceum poprzez złożenie oryginałów dokumentów (o ile nie zostały one złożone wcześniej)

 

19 lipca 

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum

 

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów