Start 9 O szkole 9 Polityka bezpieczeństwa

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w placówce:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie, ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.

Inspektorem Ochrony Danych w Publicznym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie jest mgr Joanna Kobak-Fluda.

Wszelkie pytania do IOD dotyczące ochrony danych osobowych w ALO prosimy kierować drogą mailową na adres: jkobak@alo.rzeszow.pl

 

Zapoznaj się z:

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna – monitoring

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów