Start 9 O szkole 9 Projekty 9 ZADANIE 5. ZaPROJEKTuj swoją przyszłość.

ZADANIE 5. 

ZaPROJEKTuj swoją przyszłość. Realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.

W ramach projektu „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość” ogłaszamy konkurs dla uczniów ALO na realizację interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.

Konkurs jest realizowany w czterech obszarach tematycznych:

 projekty artystyczne – opiekun mgr Monika Masłyk,

 projekty IT – opiekun dr inż. Barbara Fryc,

 projekty biologiczno-chemiczne – dr Karolina Długopolska-Gmitrzuk, mgr inż. Justyna Kłodowska,

 projekty przedsiębiorcze – dr Joanna Świętoniowska.

 

Terminy:

 składanie wniosków u opiekunów – do 16.12.2019r. (poniedziałek)

 posiedzenie komisji konkursowej  7.01.2020r. (wtorek)

 ogłoszenie wyników z wyboru 9 projektów do realizacji – 8.01.2020r. (środa)

 realizacja 9 projektów (zakup materiałów, harmonogram prac i spotkań, podsumowanie projektu) – od stycznia do maja 2020 roku.

 

Podstawowe założenia dla projektu:

– projekt realizuje zespół 3-4 uczniów (może być międzyklasowo)

– temat powinien wykraczać poza podstawę programową, mieć charakter praktyczny, rozwijający zainteresowania i uzdolnienia.

 

Wygrane projekty zostaną dofinansowane w kwocie 1000zł na realizację.

Szczegółowe informacje w „Regulaminie konkursu i wdrażania interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych” z dnia 31.10.2019r.

 

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów