Zamknij
Dyrektor:

mgr Renata Łunarska
język polski

Wicedyrektor:

mgr Marta Wójcik-Czerwińska
język angielski
Kadrę ALO tworzą doświadczeni nauczyciele, którzy stale podnoszą kwalifikacje i osiągają wysokie wyniki w pracy z uczniamiNauczyciele stosują ciekawe metody nauczania, realizują fakultety maturalne oraz liczne zajęcia dodatkowe, a także angażują uczniów do udziału w wielu projektach. Dodatkowe przedmioty specjalistyczne, takie jak: informatyka, grafika komputerowa, biologia medyczna i podstawy projektowania są prowadzone przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Szkolny pedagog i psycholog zapewniają wsparcie w rozwoju osobistym uczniów, a pracownicy administracyjni, sprawną organizację życia ALO.

dr Agnieszka Kusz
język polski

dr Arkadiusz Lisak
matematyka

dr inż. Barbara Fryc
informatyka

dr inż. Janusz Kolbusz
informatyka


dr Joanna Świętoniowska
podstawy przedsiębiorczości

dr Anna Mazur - Rylska
biologia

dr Konrad Szocik
filozofia

dr Krzysztof Szpara
geografia


dr Aldona Dydek
historia

Ernest Lucas
język angielski

mgr Agata Zabratyńska
język hiszpański

mgr Artur Dańczak
matematyka


mgr Beata Ciepiela
język angielski

mgr Beata Ruszel
matematyka

mgr Ewa Brzegowa-Florek
chemia

mgr Gabriela Veith
język niemiecki


mgr inż. Dorota Gil
informatyka

mgr inż. Justyna Kłodowska
chemia

mgr Jarosław Puzio
religia

mgr Jolanta Bartnik
język angielski


mgr Katarzyna Kozimor
geografia

mgr Katarzyna Słomska
wychowanie fizyczne

mgr Leszek Sieńko
edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Monika Masłyk
podstawy projektowania


mgr Patrycja Bartosiewicz-Kopeć
język angielski

mgr Patrycja Dereń
język hiszpański

mgr Piotr Durak
język polski

mgr Piotr Kustra
wychowanie fizyczne


mgr Sebastian Łańcucki
historia sztuki

mgr Tomasz Wojnar
wychowanie fizyczne

mgr Urszula Górak
matematyka / fizyka

mgr Anna Krawczyk
pedagog szkolny