Start 9 O szkole 9 Projekty 9 Zadanie 2

Zadanie 2 AKADEMIA AFTER SCHOOL.

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów i uczennic.

 

Uczniowie z profilu Technologie internetowe biorą udział w  „Warsztatach z programowania obiektowego w wybranych językach C#, Java lub Python.
Zajęcia prowadzone są przez Panią dr inż. Barbarę Fryc, pracownika Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i nauczyciela informatyki ALO. Warsztaty mają na celu naukę logicznego myślenia, zapoznanie uczniów z programowaniem obiektywnym
i narzędziami programistycznymi, a przede wszystkim rozwijanie pasji, jaką jest umiejętność programowania w różnych językach. 
 
Uczniowie z profilu Sztuka i projektowanie biorą udziału w „Kursie Grafiki komputerowej”.
Zajęcia prowadzi mgr Adrian Sowiński, nauczyciel akademicki, grafik komputerowy DTP, spec. ds. reklamy, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Kurs ma na celu naukę podstaw projektowania graficznego w oparciu o nabywanie umiejętności pracy z grafiką rastrową i wektorową, a także rozwijanie kreatywności, wrażliwości i estetyki graficznej. Podczas kursu poruszane są zagadnienia dotyczące kompozycji, typografii, koloru, druku i  grafiki użytkowej.

 

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów