Uczniowie Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi pobierają stypendia za osiągnięcie bardzo wysokich wyników w nauce. Są to stypendia Urzędu Miasta Rzeszowa Primus inter pares – Zdolny uczeń, Młody inżynier, Primus, stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

 

Nasi uczniowie mogą starać się o następujące stypendia:

 

 • Stypendium Primus inter pares finansowanego z Urzędu Miasta Rzeszowa (w tym stypendia dla Absolwentów, stypendium Mistrz, stypendium Młody inżynier, stypendium Zdolny Uczeń)
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Rządowy program Wyprawka szkolna, stypendium szkolne

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W roku 2022/2023 stypendystą Prezesa Rady Ministrów za wybitne wyniki w nauce jest Kamil Kuźma, uczeń klasy drugiej o profilu biologiczno-chemicznym. 

W roku 2021/2022 stypendystami Prezesa Rady Ministrów za wybitne wyniki w nauce są Piotr Matusiewicz, uczeń klasy drugiej o profilu informatycznym oraz Jakub Maciejewski, uczeń klasy maturalnej o profilu informatycznym.

Miłosz Szwed, uczeń klasy IIa po szkole podstawowej i Szymon Przeszło, uczeń klasy IIa po gimnazjum otrzymali w roku szkolnym 2020/2021 stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie najwyższej średniej ocen w szkole.

  W roku szkolnym 2019/2020 stypendystą Prezesa Rady Ministrów został Adam Jarosz, uczeń klasy 3b profilu Sztuka i projektowanie, który osiągnął najwyższą średnią w szkole.

   Norbert Hanf, uczeń klasy IIIa, został stypendystą Prezesa Rady Ministrów, uzyskując w roku szkolnym 2018/2019 najwyższą średnią w szkole.Norbert odebrał stypendium z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty, pani Małgorzaty Rauch i Wojewody Podkarpackiego, pani Ewy Leniart. 

   Jakub Szypuła, uczeń klasy o profilu Technologie internetowe, został stypendystą Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/2018. Osiągnął najwyższą średnią ocen w szkole.

   Kinga Chruściel, absolwentka klasy o profilu Zdrowie i farmacja, została stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017. Kinga otrzymała dyplom z rąk Wojewody Podkarpackiego, pani Ewy Leniart

       (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów