Start 9 O szkole 9 Projekty 9 Zadanie 6

ZADANIE 6.

Wdrożenie mechanizmu GRYWALIZACJI w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. Nowatorskie rozwiązywanie organizacyjne i metodyczne

 

Zajęcia prowadzone są przez panią Joannę Świętoniowską, doktor nauk społecznych,  zatrudnioną jako adiunkt w Katedrze Zarządzania WSIiZ i w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Realizacja zajęć opiera się na wykorzystaniu mechanizmów znanych z gier dla zwiększenia motywacji uczniów i uczennic. Na lekcjach z tego przedmiotu nie jest stosowany system oceniania poprzez stopnie. Zastępują je punkty.

 

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów