Start 9 Profile ALO

Profil informatyczno – matematyczny, klasa dwujęzyczna

Profil objęty patronatem Kolegium Informatyki Stosowanej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

 

Lekcje informatyki i matematyki prowadzą doświadczeni nauczyciele, osiągający w pracy z uczniami bardzo wysokie wyniki matur oraz odnoszący sukcesy w konkursach i olimpiadach. Profil informatyczny w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym cieszy się opinią najlepszego w Rzeszowie.

Uczniowie rozwijają swoją wiedzę i umiejętności pod kierunkiem specjalistów z programowania i grafiki komputerowej oraz zdobywają certyfikaty informatyczne, potwierdzające ich umiejętności z zakresu systemów operacyjnych i sieci komputerowych.

 

Profil humanistyczno – artystyczny – Sztuka i projektowanie

Profil humanistyczno – artystyczny objęty patronatem Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Klasa humanistyczna z ukierunkowaniem artystycznym. Lekcje z przedmiotów rozszerzonych umożliwiają uczniom zdobycie szerokiej, wpływającej na osiągnięcie sukcesu na egzaminie maturalnym. Sztukę i projektowanie od tradycyjnego profilu humanistycznego odróżnia specjalistyczna wiedza i umiejętności z zakresu architektury, projektowania, historii sztuki. W ramach lekcji podstaw projektowania, uczniowie poznają programy graficzne, podstawy rysunku odręcznego w projektowaniu i architekturze, a także zasady projektowania przedmiotów użytkowych, np. odzieży. Zajęcia lekcyjne z podstaw projektowania prowadzone są przez pracowników naukowych Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej i specjalistów Zakładu Grafiki i Produkcji Multimedialnej WSIiZ w Rzeszowie.

Profil biologiczno-chemiczny, klasa dwujęzyczna

 

Profil objęty patronatem Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

 

Zwiększona ilość lekcji biologii i chemii oraz specjalistyczne fakultety maturalne, umożliwiają uczniom bardzo dobre przygotowanie do matury i studiowanie kierunków medycznych. Podczas dodatkowych zajęć z biologii medycznej, uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności praktyczne z zakresu: ratownictwa, fizjoterapii oraz pracy laboratoryjnej, dzięki cyklicznym zajęciom w nowoczesnych laboratoriach badawczych WSIiZ. Nowością na profilu biologiczno – chemicznym jest przedmiot podstawy psychologii, prowadzony przez doświadczonych psychologów i pracowników naukowych Akademickiego Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii WSIiZ.

 

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów