Start 9 O szkole

Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące
z oddziałami dwujęzycznymi.
Projektujemy przyszłość!

Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie powstało w 1992 roku i może poszczycić się mianem pierwszego liceum akademickiego w stolicy województwa. Wyróżnia się nowoczesnym i rozwojowym podejściem do kształcenia, które oferuje dzięki ścisłej współpracy z organem prowadzącym – Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. 30 – letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej z uczniami przekłada się na dostosowanie oferty do potrzeb współczesnych kandydatów, w tym: wprowadzenia klas dwujęzycznych z Native Speakerem, nauczania w małych grupach, co przyczynia się do szybszego rozwoju wiedzy i umiejętności, oraz rozszerzenia profili o specjalistyczne zajęcia, prowadzone przez doświadczoną kadrę nauczycielską i akademicką.

Dowodem wysokiej jakości kształcenia jest 100% zdawalność egzaminu maturalnego – która na stałe wpisała się w tradycję szkoły, oraz wysokie wyniki z przedmiotów rozszerzonych, w szczególności: matematyki, informatyki, języka polskiego, biologii, języka angielskiego i geografii. Co roku wielu naszych absolwentów za wybitne wyniki matur otrzymuje stypendium Primus inter pares fundowane przez Miasto Rzeszów. Wyniki te przekładają się także na zdobywanie wysokich lokat w rankingach szkół ponadpodstawowych. W Rankingu Perspektywy od kilku lat otrzymuje Srebrną Odznakę Jakości i znalazło się wśród najlepszych liceów w Polsce, otrzymując tytuł Innowacyjnej szkoły – Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji.

Na co może liczyć uczeń ALO?

Jednym z priorytetów kadry Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi jest poszerzanie horyzontów uczniów, poprzez stałe utrzymywanie wysokiego poziomu nauczania, otwierającego drzwi do nowych, atrakcyjnych perspektyw na przyszłość. Indywidualne podejście do uczniów, pomaga im lepiej przyswajać wiedzę i osiągać lepsze rezultaty w nauce. Doświadczoną kadrę tworzą nauczyciele, realizujący z pasją fakultety maturalne oraz liczne zajęcia dodatkowe, a także gotowi do udziału w ciekawych projektach.

Nowoczesne profile, odpowiadające na zapotrzebowanie przyszłego rynku pracy to mocny atut szkoły. Łączą w sobie wiedzę ogólnokształcącą ze specjalistycznymi zajęciami praktycznymi z wielu różnych dziedzin, w tym m.in.: architektury, projektowania, grafiki, programowania czy medycyny. Życzliwa atmosfera w ALO opiera się na przyjaźni oraz nawiązywaniu i umacnianiu relacji wśród uczniów. Pracę wychowawczą nauczycieli wspierają pedagog szkolny, pedagog specjalny oraz psycholog. Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi na pierwszym miejscu stawia młodego człowieka – jego świat, rozwój i predyspozycje.

Co sprzyja nauce?

Nowocześnie wyposażone, przestronne i estetycznie urządzone sale lekcyjne sprzyjają procesowi nauki. Liceum korzysta również z bogatej bazy dydaktycznej, oferowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, w tym: pracowni informatycznych, laboratoriów naukowo – badawczych oraz sal wykładowych, w których odbywają się np. spotkania z ważnymi i ciekawymi gośćmi. Skutecznym sposobem na odpoczynek między lekcjami jest skorzystanie ze szkolnych stref relaksu, wyposażonych w wygodne sofy oraz umożliwiających grę na Xboksie. Do dyspozycji uczniów oddano również Lunch Bar, Klub Akademicki IQ oraz profesjonalną scenę teatralną, na której członkowie szkolnej grupy teatralnej szlifują warsztat aktorski pod okiem znanych rzeszowskich aktorów. Przestrzeń twórcza sprzyja udziałom w specjalistycznych warsztatach z rysunku, projektowania, programowania i robotyki.

Z tego jesteśmy dumni!

Uczniowie i absolwenci, a zwłaszcza ich sukcesy, są powodem do dumy dla dyrekcji i kadry nauczycielskiej. ALO aktywnie angażuje się w akcje charytatywne, wolontariaty oraz uczestnictwo i organizowanie konkursów i olimpiad, w tym m.in.: Podkarpacki Konkurs Informatyczny z elementami Matematyki, Maraton Informatyczno – Matematyczny, czy Podkarpacki Konkurs Teatrów Szkolnych „Z książką w tle”, Konkurs Literacki „Bądź jak…”. Szkolną społeczność współtworzą finaliści olimpiad przedmiotowych oraz osoby zaangażowane społecznie i realizujące projekty edukacyjne, których efekty wyraźnie wyróżniają się na tle działań innych rzeszowskich szkół. Jeszcze w trakcie nauki nasi uczniowie zdobywają uznawane w branży certyfikaty informatyczne, dzięki udziałowi w krajowych i międzynarodowych konkursach (Pix Programming Challenge 2020, Syberskill Challenge Poland, Restore Classic with Pixblocks) oraz rozwijają pasje – naukowe i artystyczne.

Absolwenci naszego liceum dostają się na wymarzone studia – nie tylko w kraju, ale także na świecie. Aktualnie studiują m.in.: na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie Politechnice Rzeszowskiej, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Northumbria w Newcastle, Uniwersytecie w Liverpoolu czy De Montfort University w Leicester.

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów