Start 9 O szkole 9 Nasze konkursy

Konkursy organizowane przez
Akademickie Liceum Ogólnokształcące

X Podkarpacki Konkurs Informatycznym z elementami Matematyki.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zapraszają uzdolnionych informatycznie uczniów klas 7-8 szkół podstawowych do udziału w X Podkarpackim Konkursie Informatycznym z elementami Matematyki.

Jak co roku dla finalistów konkursu przygotowano atrakcyjne nagrody, ufundowane przez rzeszowskie firmy informatyczne: OPTeam, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz e-service. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 16.04.2021 r. X Podkarpacki Konkurs Informatyczny z elementami Matematyki znajduje się w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej”. Konkurs jest również objęty honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa uczniów najpóźniej do 9 kwietnia 2021 r. za pomocą formularza rejestracyjnego.

oraz zapoznanie się z szczegółowym Regulaminem X Podkarpackiego Konkursu Informatycznego z elementami Matematyki.

Podkarpacki Konkurs Teatrów Szkolnych „Z książką w tle”
we współpracy z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Od pięciu lat Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie we współpracy z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie organizuje przegląd amatorskich teatrów szkolnych o zasięgu wojewódzkim. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, a także TVP3 Rzeszów.

Ideą konkursu jest upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez formę sceniczną. Wybór tematyki zgłaszanych małych form teatralnych jest inspirowany przeczytanymi tekstami literackimi, lekturami szkolnymi, wierszami, itp. Do konkursu zapraszamy grupy teatralne działające w szkołach podstawowych oraz w szkołach średnich, które przygotowują spektakle w języku polskim, angielskim, hiszpańskim lub niemieckim. Sztuka może wiernie odtwarzać tekst literacki lub być jego własnym przetworzeniem. Konkurs jest trampoliną do dalszej drogi artystycznej. Laureat II Podkarpackiego Konkursu Teatrów Szkolnych, Bartosz Rułka, odniósł już wiele sukcesów i ma za sobą pierwsze kroki na profesjonalnej scenie teatralnej. Występy Laureata można podziwiać w spektaklach Młodej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w spektaklach ,,Igraszki z Szekspirem” i „Jestem”. Pomysłodawczynią i reżyserką przedstawienia jest aktorka pani Barbara Napieraj, jurorka naszego konkursu. W spektaklach brały udział również trzy uczennice i absolwentki Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, Sabina Szetela, Aleksandra Opioła oraz Patrycja Kawecka.

Relacja z finału Konkursu w 2020 r.

 

Konkurs literacki „Bądź jak…”

Od sześciu lat konkurs literacki „Bądź jak” cieszy się niesłabnącą popularnością wśród młodzieży.

Ideą konkursu jest promowanie talentów literackich uzdolnionej młodzieży z województwa podkarpackiego. Inspiracją do napisania własnego opowiadania jest współpraca z popularnymi pisarzami, takimi jak Zygmunt Miłoszewski, Sylwia Chutnik, Katarzyna Bonda, Beata Pawlikowska, Inga Iwasiów i Janusz Leon Wiśniewski. Założenie konkursu jest proste: znany literat rozpoczyna opowiadanie, a uczestnicy twórczo je kończą.

Relacja z finału Konkursu w 2019 r.

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów