Start 9 Dokumenty

Statut

Najważniejsze informacje odnośnie zasad panujących w naszej szkole.

Zobacz statut ALO

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Jak wygląda skala, sposób i terminy ustalania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych, rocznych, ocen bieżących i tych z zachowania. To wszystko i wiele więcej do sprawdzenia w poniższym dokumencie.

Zobacz zasady oceniania

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów