Zamknij

Statut


Najważniejsze informacje odnośnie zasad panujących w naszej szkole.

Zobacz statut ALO
Wewnętrzne Zasady Oceniania


Jak wygląda skala, sposób i terminy ustalania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych, rocznych, ocen bieżących i tych z zachowania. To wszystko i wiele więcej do sprawdzenia w poniższym dokumencie.

Zobacz zasady oceniania