Start 9 Rekrutacja 9 Rekrutacja krok po kroku

Harmonogram i etapy rekrutacji 2023/2024

 

Start – 15 maja. Wyniki – 24 lipca.

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klas dwujęzycznych:

 • profil informatyczno-matematyczny
 • profil biologiczno-chemiczny

Regulamin rekrutacji do klas dwujęzycznych

Rekrutacja do klasy ogólnodostępnej:

 • profil humanistyczno-artystyczny

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Zarejestruj się przez miejski system rekrutacyjny Vulcan „Nabór szkoły ponadpodstawowe”:

 • przejdź do – www.naborpg.resman.pl
 • wypełnij wniosek do klas dwujęzycznych 15 – 31 maja lub do klasy ogólnodostępnej humanistyczno-artystycznej 15 maja – 16 czerwca
 • po wskazaniu Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, jako szkoły pierwszej preferencji, podaj dwie szkoły rezerwowe
 • wydrukuj wniosek
 • wniosek podpisz Ty i Rodzice

 

 

Krok 2

Skompletuj i złóż wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły lub złóż wniosek elektronicznie z profilu zaufanego

 • wniosek złóż w sekretariacie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego lub wyślij skan na adres mailowy: liceum@alo.rzeszow.pl do klas dwujęzycznych 15 – 31 maja lub do klasy ogólnodostępnej humanistyczno – artystycznej 15 maja – 16 czerwca
 • przynieś świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 23 czerwca – 10 lipca
 • przynieś zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 23 czerwca – 10 lipca
 • potwierdź wolę nauki w naszej szkole 17 lipca – 21 lipca

 

 

Krok 3

Weź udział w sprawdzianie do klasy dwujęzycznej:

 • przystąp do sprawdzianu kompetencji językowych, jeżeli ubiegasz się o miejsce w klasie dwujęzycznej 6 czerwca o godz. 15:00 (II termin 28 czerwca o godz. 12:00)
 • laureaci i finaliści przedmiotowego konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzanego przez Kuratorium Oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat B2 są zwolnieni ze sprawdzianu i uzyskują wynik 100%

 

 

Krok 4

Dowiedz się, czy zostałeś zakwalifikowany i przyjęty. Powodzenia!

Dowiedz się, czy zostałeś zakwalifikowany i przyjęty:

 • ogłoszenie list zakwalifikowanych 17 lipca
 • ogłoszenie list przyjętych 24 lipca

 

Zobacz Komunikat Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie postępowania rekrutacyjnego: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/zarzadzenie-nr-1-2023-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-stycznia-2023-r/

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów