Start 9 Rekrutacja 9 Rekrutacja krok po kroku

Harmonogram i etapy rekrutacji 2022/2023

 

Start – 16 maja. Wyniki – 29 lipca.

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do klas dwujęzycznych:

 • profil informatyczno-matematyczny
 • profil biologiczno-chemiczny

Regulamin rekrutacji do klas dwujęzycznych

Rekrutacja do klasy ogólnodostępnej:

 • profil humanistyczno-artystyczny

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Zarejestruj się przez miejski system rekrutacyjny Vulcan „Nabór szkoły ponadpodstawowe”:

 • przejdź do – www.naborpg.resman.pl
 • wypełnij wniosek do klas dwujęzycznych 16 – 31 maja lub do klasy ogólnodostępnej humanistyczno-artystycznej 16 maja – 24 czerwca
 • po wskazaniu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, jako szkoły pierwszej preferencji, podaj dwie szkoły rezerwowe
 • wydrukuj wniosek
 • wniosek podpisz Ty i Rodzice

 

 

Krok 2

Skompletuj i złóż wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły lub złóż wniosek elektronicznie z profilu zaufanego

 • wniosek złóż w sekretariacie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego lub wyślij skan na adres mailowy: liceum@alo.rzeszow.pl do klas dwujęzycznych 16 – 31 maja lub do klasy ogólnodostępnej humanistyczno – artystycznej 16 maja – 24 czerwca
 • przynieś świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 24 czerwca – 14 lipca
 • przynieś zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 24 czerwca – 14 lipca
 • potwierdź wolę nauki w naszej szkole 22 – 28 lipca

 

 

Krok 3

Weź udział w sprawdzianie do klasy dwujęzycznej:

 • przystąp do sprawdzianu kompetencji językowych, jeżeli ubiegasz się o miejsce w klasie dwujęzycznej 7 czerwca o godz. 15:00 (II termin 4 lipca o godz. 12:00)
 • laureaci i finaliści przedmiotowego konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzanego przez Kuratorium Oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat B2 są zwolnieni ze sprawdzianu i uzyskują wynik 100%

 

 

Krok 4

Dowiedz się, czy zostałeś zakwalifikowany i przyjęty. Powodzenia!

Dowiedz się, czy zostałeś zakwalifikowany i przyjęty:

 • ogłoszenie list zakwalifikowanych 22 lipca
 • ogłoszenie list przyjętych 29 lipca

 

Kryteria rekrutacji i sposób przeliczania punktów:

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów