Start 9 Rekrutacja 9 Rekrutacja krok po kroku 9 Zasady rekrutacji na wybrany profil

Zasady rekrutacji na wybrany profil do ALO w roku szkolnym 2023/2024

 


 

Profil informatyczno – matematyczny – klasa dwujęzyczna

  • przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język obcy, matematyka, informatyka lub geografia (za ocenę celującą – 18 punktów, za ocenę bardzo dobrą – 17 punktów, za ocenę dobrą – 14 punktów, za ocenę dostateczną – 8 punktów, za ocenę dopuszczającą – 2 punkty)
  • uzyskanie min. 40% ze sprawdzianu kompetencji językowych
  • laureaci i finaliści przedmiotowego konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzanego przez Kuratorium Oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat B2 są zwolnieni ze sprawdzianu i uzyskują wynik 100%

 

 

Profil biologiczno – chemiczny – klasa dwujęzyczna

  • przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia (za ocenę celującą – 18 punktów, za ocenę bardzo dobrą – 17 punktów, za ocenę dobrą – 14 punktów, za ocenę dostateczną – 8 punktów, za ocenę dopuszczającą – 2 punkty)
  • uzyskanie min. 40% ze sprawdzianu kompetencji językowych
  • laureaci i finaliści przedmiotowego konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzanego przez Kuratorium Oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat B2 są zwolnieni ze sprawdzianu i uzyskują wynik 100%

Profil humanistyczno – artystyczny – klasa ogólnodostępna

  • przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografia (za ocenę celującą – 18 punktów, za ocenę bardzo dobrą – 17 punktów, za ocenę dobrą – 14 punktów, za ocenę dostateczną – 8 punktów, za ocenę dopuszczającą – 2 punkty)

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o rekrutacji i profilach w naszej szkole?

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

☏ (17) 866 11 43

📧 liceum@alo.rzeszow.pl

11 + 6 =

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów