Start 9 O szkole 9 Projekty 9 Zadanie9

ZADANIE 9.

Wyposażenie laboratorium IT.

 

W ramach tego zadania zakupiono: 11 laptopów, 1 rzutnik medialny, 4 zestawy układów logicznych – Brick’R’Knowledge, licencje na pakiet oprogramowania do tworzenia i edycji grafiki oraz wideo wraz z narzędziami pomocniczymi. Sprzęt jest  wykorzystywany podczas lekcji, kółek oraz warsztatów z programowania w języku Java. Uczniowie podczas zajęć wykorzystują  odpowiednie oprogramowanie, tj. kompilator Javy wraz ze środowiskiem NetBeans IDE 8.0.2. Dodatkowo korzystają z materiałów przygotowywanych przez prowadzącego, do uruchomienia których potrzebny jest edytor tekstowy Word oraz program 7-zip służący do kompresji plików.

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów