Start 9 Rekrutacja 9 Kalendarz rekrutacji do klas dwujęzycznych

Kalendarz rekrutacji do klas dwujęzycznych:

– profil informatyczno-matematyczny

– profil biologiczno-chemiczny

 

13 maja – 31 maja

elektroniczne wypełnienie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej – profil informatyczno – matematyczny lub profil biologiczno-chemiczny, następnie dostarczenie wydruku z systemu elektronicznego podpisanego przez kandydata i rodzica (opiekuna) lub podpisanie w systemie Vulcan za pomocą profilu zaufanego

 

04 czerwca godz. 15.00

sprawdzian kompetencji językowych (w uzasadnionych przypadkach nieobecności: II termin: 26.06.2024, godz. 9.00)

Rejestracja na sprawdzian jest obowiązkowa
Zakres materiału na sprawdzian kompetencji językowych pobierz

 

21 czerwca – 8 lipca

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

16 lipca

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum

 

16 lipca do 18 lipca

potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszym liceum poprzez złożenie oryginałów dokumentów (o ile nie zostały one złożone wcześniej)

 

19 lipca ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum

 

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów