Start 9 Rekrutacja 9 Kalendarz rekrutacji do klas dwujęzycznych

Kalendarz rekrutacji do klas dwujęzycznych:

– profil informatyczno-matematyczny

– profil biologiczno-chemiczny

 

15 maja – 31 maja

elektroniczne wypełnienie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej – profil informatyczny lub profil biologiczno-chemiczny, następnie dostarczenie wydruku z systemu elektronicznego podpisanego przez kandydata i rodzica (opiekuna) lub podpisanie w systemie Vulcan za pomocą profilu zaufanego.

 

06 czerwca godz. 15.00

sprawdzian kompetencji językowych (w uzasadnionych przypadkach nieobecności, II termin  28.06.2023r., godz. 12:00)

Rejestracja na sprawdzian jest obowiązkowa.

 

23 czerwca – 10 lipca

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

17 lipca

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum

 

17 lipca do 21 lipca

potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszym liceum poprzez złożenie oryginałów dokumentów (o ile nie zostały one złożone wcześniej)

 

24 lipca  

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum

 

    (17) 866 11 43             liceum@alo.rzeszow.pl             ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów