Uczniowie naszego liceum bardzo chętnie angażują się w akcje charytatywne. Tym razem wspomogli Akcję Mikołajkową „I Ty możesz mieć czerwoną czapkę!” na rzecz podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci organizowaną przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie i VI Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.