W dniach 12 – 16 marca b.r. gościliśmy w murach naszej szkoły wystawę „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939 – 1945”, którą przygotował rzeszowski oddział IPN. Wystawa opowiada o całokształcie działalności struktur konspiracji antyhitlerowskiej w naszym regionie: początkach działalności podziemnej jesienią 1939 roku, zorganizowaniu podziemnego sądownictwa, szkolnictwa, struktur cywilnych; powstaniu pierwszych oddziałów partyzanckich, przeprowadzeniu planu „Burza” oraz losach żołnierzy AK po wyparciu z naszego regionu wojsk niemieckich. Całość ilustrują unikatowe zdjęcia. Wystawę przywieźli i zainstalowali uczniowie kl. 2a pod opieką Pana Wojciecha Kubali.