Oferta grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019.