Nasz uczeń klasy drugiej o profilu biologiczno-chemicznym, Dominik Pondo, zajął 2 miejsce w ogólnopolskim finale Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Neurobiologicznej „Brain Bee”.  Dominik wykonał ogromną pracę, studiując publikacje w języku polskim i angielskim z zakresu neuroanatomii, neurofizjologii, neurobiologii na poziomie uniwersyteckim. Uzyskał najwyższy wynik na sprawdzianie wiedzy teoretycznej ze wszystkich uczestników konkursu!

Przygotowując się do części praktycznej uczestniczył w konsultacjach z pracownikami naukowymi na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, kontakt z którymi umożliwił mu nasz absolwent z poprzedniego roku, Piotr Ożóg, obecnie  student pierwszego roku medycyny w Lublinie. Uczniowie szkół średnich, wyłonieni w etapach regionalnych konkursu zmierzyli się w wielkim finale odbywającym się w Kielcach w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Konkurs miał na celu wyłonienie osób, których pasją jest szeroko rozumiana neurobiologia, czyli neurocytologia, neurohistologia. W konkursie w etapie ogólnopolskim udział wzięło 29 uczniów z całej Polski. Dominik Pondo z kl.2c zajął 2  miejsce w etapie ogólnopolskim, po zajęciu 1 miejsca w etapie regionalnym, obejmującym region południowo-wschodni dla województwa: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego.

Konkurs składał się z 3 części: 1. Sprawdzianu wiedzy praktycznej , która polegał na rozpoznaniu: 25 struktur anatomicznych wskazanych strzałkami na zdjęciach oraz na obrazach wykonanych przy pomocy badań przyżyciowych mózgu oraz 10 zdjęć preparatów mikroskopowych, 2. Sprawdzianu wiedzy teoretycznej w formie pisemnej (30 pytań jednokrotnego wyboru w języku polskim i angielskim), 3. Sprawdzianu  wiedzy teoretycznej w formie ustnej: 2 pytania dotyczące wiedzy neurobiologicznej – po jednym w języku polskim i angielskim oraz jedno pytanie zawierające opis wybranego przypadku klinicznego, sprawdzające umiejętność diagnozowania pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego.