Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Technologie internetowe

Profil informatyczny – klasa dwujęzyczna

Klasa realizuje autorski program nauczania informatyki, wspierany rozszerzeniami z matematyki i języka angielskiego oraz przedmiotami dodatkowymi, takimi jak: technologie internetowe, podstawy sieci komputerowych, systemy operacyjne.

Lekcje laboratoryjne odbywają się w nowoczesnych pracowniach komputerowych WSIiZ, gdzie realizowane są warsztaty z robotyki, grafiki 2D i 3D, programowania, tworzenia serwisów sieciowych i programowania aplikacji dla urządzeń mobilnych. Zajęcia te prowadzone są przez zawodowych informatyków, pracowników naukowych WSIiZ. Uczniowie tego profilu najczęściej wybierają takie kierunki studiów, jak: informatyka, grafika, matematyka, robotyka, mechatronika, filologia angielska. 


Oferta edukacyjna 2020/2021
Przedmioty rozszerzone:
 • informatyka
 • matematyka 
 • język angielski 
Przedmioty dodatkowe:
 • technologie internetowe
 • podstawy sieci komputerowych
 • systemy operacyjne
 • grafika 2d i 3d
W ramach przedmiotów dodatkowych:
 • najnowsze technologie projektowania i tworzenia serwisów sieciowych
 • programowanie na urządzenia mobilne
 • metody realizacji i obsługi systemów bazodanowych
 • języki internetowe

W ramach profilu oferujemy:

Autorskie zajęcia z programowania

Nasze liceum od lat prowadzi zajęcia z programowania, które wyróżnia nowoczesna metodyka nauczania, podział uczniów na grupy w zależności od poziomu wiedzy lub zainteresowania, oraz możliwość wyboru języka programowania. Oprócz tradycyjnych lekcji, oferujemy zajęcia warsztatowe i wyjazdy do specjalistycznych laboratoriów.

Warsztaty z grafiki komputerowej

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań naszych uczniów, to jeden z głównych celów naszej szkoły. Poza teorią nasi uczniowie poznają praktyczne oblicze informatyki. Przykładem tego są warsztaty z grafiki komputerowej, 2D i 3D. 

Zajęcia ze specjalistami

W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania uczniowie klas o profilu Technologie informacyjne uczestniczą w ciekawych lekcjach informatyki prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni oraz partnerskich uczelni zagranicznych, np. ze Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Korzystają nie tylko z ich wieloletniego doświadczenia ale i ze znakomitej bazy dydaktycznej WSIiZ.

Warsztaty i wykłady nie tylko w szkole

Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego regularnie odwiedzają siedziby zaprzyjaźnionych firm informatycznych, aby zapoznać się ze specyfiką ich funkcjonowania i uczyć się od najlepszych. Wśród firm, które współpracowały z nami w tym zakresie są Cisco, Asseco, Opteam, e-service, Ideo.