Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

ZADANIE 5. ZaPROJEKTuj swoją przyszłość. Realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.

W ramach projektu „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość” ogłaszamy konkurs dla uczniów ALO na realizację interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.

Konkurs jest realizowany w czterech obszarach tematycznych:

projekty artystyczne – opiekun mgr Monika Masłyk,

projekty IT – opiekun dr inż. Barbara Fryc,

projekty biologiczno-chemiczne – dr Karolina Długopolska-Gmitrzuk, mgr inż. Justyna Kłodowska,

projekty przedsiębiorcze – dr Joanna Świętoniowska.

 

Terminy:

składanie wniosków u opiekunów – do 16.12.2019r. (poniedziałek)

posiedzenie komisji konkursowej 17.12.2019r. (wtorek)

ogłoszenie wyników z wyboru 9 projektów do realizacji – 18.12.2019r. (środa)

realizacja 9 projektów (zakup materiałów, harmonogram prac i spotkań, podsumowanie projektu) – od stycznia do maja 2020 roku.

 

Podstawowe założenia dla projektu:

– projekt realizuje zespół 3-4 uczniów (może być międzyklasowo)

– temat powinien wykraczać poza podstawę programową, mieć charakter praktyczny, rozwijający zainteresowania i uzdolnienia.

 

Wygrane projekty zostaną dofinansowane w kwocie 1000zł na realizację.

Szczegółowe informacje w „Regulaminie konkursu i wdrażania interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych” z dnia 31.10.2019r.
Back to top