Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie

zaprasza

uzdolnionych informatycznie i matematycznie uczniów klas 7- 8 szkół podstawowych do udziału w Maratonie Informatyczno – Matematycznym,

który odbędzie się  14 marca 2024 roku (czwartek)

Główne cele Maratonu to:

 1. Popularyzacja informatyki oraz matematyki.
 2. Promowanie talentów i uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych.
 3. Sprawdzenie się w rywalizacji z uczniami innych szkół.
 4. Uczenie pracy w zespole i rozwijanie zdolności interpersonalnych.
 5. Wdrażanie do samokształcenia i inwestowania w osobisty rozwój.

 

Informacje organizacyjne

 1. Udział w Maratonie Informatyczno – Matematycznym MIM jest bezpłatny.
 2. Maraton ma charakter grupowy i ze względu na wymagania, adresowany jest głównie do uczniów szkół podstawowych klas 7 i 8.
 3. Organizatorem konkursu jest Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w budynku Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 2.
 5. Przewidywany czas trwania konkursu: ok. 5 godz. (w tym 30 minut na rejestrację i sprawy organizacyjne, 3 godz. na rozwiązywanie zadań przez uczniów, 45 minut wykładu i 30 minut na ogłoszenie wyników).
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po jego zakończeniu.
 7. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Każda Szkoła Podstawowa może zgłosić jedną drużynę złożoną maksymalnie z 3 uczniów.
 2. W maratonie weźmie udział maksymalnie 10 grup (szkół). O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej:
  https://alo.rzeszow.pl/2023/01/30/maraton-informatyczno-matematyczny/ w terminie do 5 marca 2024r. (wtorek).
 3. Konkurs odbędzie się w dniu 14 marca 2024 roku (czwartek). 
 4. Rejestracja uczestników konkursu przewidziana jest od godziny 8:00 w budynku głównym Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 2.
 5. Kolejne punkty odbędą się zgodnie z Programem Konkursu.

 

Do pobrania: