Nasze liceum po raz kolejny znalazło się w gronie najlepszych szkół ponadpodstawowych na Polsce! Dzięki m.in. 100-procentowej zdawalności matur, a także sukcesom w konkursach zewnętrznych ALO uhonorowano tytułem „Srebrnej Szkoły 2024”, przyznawanym przez „Perspektywy”.

Do tegorocznej, 26. edycji rankingu zostało zakwalifikowanych 1431 liceów ogólnokształcących. To szkoły, w których w 2023 r. do matury przystąpiło minimum 12 osób, a uzyskane przez zdających średnie wyniki z języka polskiego i matematyki wynosiły co najmniej 0,75 średniej krajowej. Licea ogólnokształcące były oceniane pod względem: sukcesów w olimpiadach (25%), wyników matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) oraz wyników matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Po przeliczeniu uzyskanych w poszczególnych kategoriach punktów Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi  uplasowało się na 17. miejscu w województwie podkarpackim.

Gratulujemy społeczności naszego Liceum tego sukcesu! Dziękujemy zwłaszcza maturzystom z 2023 r. – to ich osiągnięcia sprawiły, że ALO może szczycić się wysokim miejscem w rankingu „Perspektyw” i awansować o kolejne miejsca!