Krzysztof Gawlik, uczeń klasy 1A  o profilu matematyczno – informatycznym otrzymał tytuł laureata Międzynarodowego Konkursu „Baltie” zajmując pierwsze miejsce. Jako jedyny rozwiązał wszystkie zadania podczas konkursu. Tytuł laureata otrzymali również uczniowie klasy 2A, Szymon Pustelak i Szymon Jucha, Bartosz Pomykała został finalistą.

Gratulujemy zwycięzcom.