W roku szkolnym 2021/2022 troje uczniów 3 klasy informatycznej realizuje projekty stypendialne  dla uczniów szczególnie uzdolnionych, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. Wykonawcami  projektów są: Bartosz Ślepecki, Krzysztof Kasprzyk, Maksymilian Przywara. Uczniowie realizują indywidualne projekty rozwijające zainteresowania uczniów i znacznie wybiegające poza podstawę programową. Opiekunem naukowym uczniów jest dr inż. Barbara Fryc. W tym tygodniu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.