W naszym liceum na dwujęzycznym profilu biologiczno-chemicznym uczniowie mają lekcje z podstaw psychologii. W tym roku prowadziła je pani Magdalena Czyżewska, psycholog, pracownik badawczo-dydaktyczny WSIiZ.

Uczniom zajęcia bardzo się spodobały, o czym świadczy wypowiedź, Weroniki Tymuły z klasy Ic, biologiczno-chemicznej: „Pani psycholog poruszyła interesujące nas problemy dotyczące zdrowia psychicznego, takie jak schizofrenia, depresja czy zaburzenia lękowe, dzięki czemu lepiej rozumiemy te zagadnienia. Prowadząca zajęcia podzieliła się z nami informacjami i własnym doświadczeniem na temat swojej pracy. Opowiedziała też osobom zainteresowanym o możliwych ścieżkach kariery związanych z zawodem psychologa. Dzięki udziałowi w tych lekcjach będziemy bardziej uważni na ludzi, którzy nas otaczają oraz ich potrzeby. Akceptacja innego sposobu funkcjonowania jest bardzo ważna i wzbogaca nas jako ludzi. Moim zdaniem te zajęcia były bardzo ciekawe i wniosły wiele do naszej świadomości.