Spotkania uczniów klas  biologiczno-chemicznych naszego liceum z pracownikami naukowymi Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania to jedna z odpowiedzi naszej szkoły na potrzebę rozwoju oraz motywowania uczniów w warunkach edukacji zdalnej.
Zajęcia zostały wkomponowane w plan lekcji tak, by nie wydłużać czasu pracy przed ekranem komputerowym i w atrakcyjny sposób rozszerzać podstawę programową z chemii i biologii poprzez odpowiedni dobór tematyki.
Biologia i chemia z perspektywy akademickiej
Prowadzący wielokrotnie odnoszą się do swojej pracy naukowej, co pozytywnie motywuje uczniów do systematycznego przyswajania treści powszechnie uznanych przez młodzież za zbędne lub trudne. Odwołując się do swoich dokonań zawodowych, aktualnie prowadzonych badań oraz zainteresowań naukowych inspirują młodzież, wzmacniają jej zainteresowanie nauką i skłaniają do samorozwoju.
Nasi uczniowie uczestnicząc w zajęciach na poziomie akademickim zdobywają wiedzę oraz umiejętności aktywnego słuchania, notowania, pracy w grupie przy realizacji zadań problemowych, jak również są zachęcani do dyskusji inspirowanych przez prowadzących lub co najcenniejsze sami zadają pytania, inicjują rozmowy. Pozytywnym zaobserwowanym efektem spotkań online z naukowcami jest aktywne zaangażowanie w realizację treści nauczania przykładowo poprzez samodzielne opracowanie tematu i ciekawe zaprezentowanie na forum klasy.


 A jakie są korzyści dostrzegają uczniowie?
„W mojej ocenie zajęcia prowadzone przez panią Marcelinę Strzępek – Gomółkę dotyczące m.in. eksploatacji gleb uprawnych były ciekawe i praktyczne. Burza mózgów – praca w grupach po lekcjach – umożliwiła nam sprawną analizę, powtórzenie wiadomości i wyciągnięcie wniosków dotyczących niewłaściwego wykorzystania zasobów (powietrze, woda i gleba) przez człowieka.”
„Zajęcia z panem profesorem Szychowskim są pełne ciekawostek naukowych związanych z tematem lekcji np. powiązanie budowy skóry płaza oraz roli szyszynki czy też ksenobiotyki wpływające na ryby lub płazy, o których pan profesor opowiadał w kontekście swoich badań.” – Wypowiedź Piotra, klasa II.
 

Współpraca naukowa
W tym roku do współpracy zaprosiliśmy kierownika Zakładu Biotechnologii i Biologii Komórki pana dr. hab. Konrada Szychowskiego prof. WSIiZ, odpowiedzialnego za realizację wybranych tematów z zakresu zoologii i biochemii, a którego zainteresowania zawodowe obejmują wpływ peptydu powstającego po rozpadzie elastyny o konserwatywnej sekwencji VGVAPG na różne typy komórek, mechanizm działania środowiskowych ksenobiotyków w hodowlach komórkowych, a także zastosowanie nanocząsteczek w opracowaniu nowych technik dostarczania leków i/lub cytostatyków.
Tematy z zakresu chemii nieorganicznej realizuje pani mgr inż. Marcelina Strzępek – Gomółka, doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej, obecnie asystent w Katedrze Kosmetologii Kolegium Medycznego, która w swojej pracy naukowej zajmuje się otrzymywaniem ekstraktów roślinnych, badaniem ich właściwości biologicznych, hodowlami komórkowymi oraz analizą chromatograficzną  LC-MS.
Spotkania z naukowcami są znakomitym rozwiązaniem na czas nauki zdalnej, mamy jednak nadzieję na szybką reaktywację zajęć praktycznych realizowanych w laboratoriach Kolegium Medycznego.