Politechnika Rzeszowska podpisała porozumienie o współpracy z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie oraz porozumienie w sprawie objęcia przez uczelnię honorowym patronatem klasy o profilu sztuka i projektowanie. Opiekę merytoryczną nad klasą będzie sprawował Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.
Dokumenty podpisali rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury prof. dr hab. inż. Lech Lichołai oraz mgr Renata Łunarska, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Za realizację postanowień patronatu odpowiedzialne są ze strony Politechniki Rzeszowskiej dr inż. arch. Anna Sikora, prof. PRz, natomiast ze strony Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego mgr Marta Wójcik-Czerwińska.
JM Rektor prof. Piotr Koszelnik podkreślił, jak ważna jest współpraca uczelni ze szkołami średnimi: „Nawiązujemy i rozwijamy współpracę ze szkołami, których uczniowie w przyszłości mogą być zainteresowani podjęciem studiów na Politechnice Rzeszowskiej. Od 12 lat prowadzimy kształcenie na kierunku architektura, który ciągle się rozwija i buduje swoją markę. Absolwenci architektury znakomicie sobie radzą na rynku pracy, bez trudu znajdują zatrudnienie lub prowadzą własne biura, są cenionymi pracownikami. Współpraca z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym umożliwi nam dotarcie do przyszłych kandydatów na studia. Uczniowie natomiast będą lepiej przygotowani do podjęcia kształcenia na tym kierunku, co pozwoli im szybciej i lepiej wpasować się w proces kształcenia na naszej uczelni”. Rektor zaznaczył, że Akademickie Liceum Ogólnokształcące jest prowadzone przez największą uczelnię niepubliczną w regionie, jaką jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, z którą Politechnika Rzeszowska ma zamiar współpracować również w innych obszarach.
Dziękując za nawiązanie współpracy, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego mgr Renata Łunarska powiedziała: „Politechnika Rzeszowska jest uznaną uczelnią odnoszącą wiele sukcesów. Wspaniale rozwijający się kierunek architektura cieszy się dużym zainteresowaniem także naszych uczniów. Wzajemna współpraca jest korzystna zarówno dla rozwoju naszej szkoły, jak i uczelni. Jestem przekonana, że zapewni lepszą przyszłość i lepszy start na studia naszym uczniom”.
W ramach porozumienia pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Rzeszowskiej będą prowadzić dodatkowe zajęcia przeznaczone dla uczniów klasy patronackiej. Uczniowie będą też mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na uczelni oraz zaangażowania się w prace kół naukowych działających na Politechnice Rzeszowskiej. Zdolni uczniowie klasy patronackiej zostaną objęci opieką naukową pracowników naszej uczelni w celu rozwinięcia ich wiedzy i umiejętności. Podjęte działania mają zapewnić wysoki poziom kształcenia oraz prestiż stworzonej klasy patronackiej.
Akademickie Liceum Ogólnokształcące zobowiązało się do dokonania zmian w programie nauczania przedmiotu „podstawy projektowania”. W ramach przedmiotu już teraz uczniowie poznają zasady rysunku, projektowania wnętrz, przedmiotów użytkowych, odzieży, a także stron internetowych oraz materiałów reklamowych. Młodzież rozwija również swoje umiejętności i zainteresowania w pracowniach grafiki komputerowej. Dzięki współpracy nauczyciele akademiccy Politechniki Rzeszowskiej będą prowadzić zajęcia w ramach tego przedmiotu. Po ukończeniu nauki w klasie patronackiej uczniowie będą lepiej przygotowani do podjęcia studiów m.in. na kierunkach: architektura, grafika, sztuki wizualne.
Prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury dr inż. Marzena Kłos, prof. PRz poinformowała, że uczniowie klasy o profilu sztuka i projektowanie są zainteresowani podjęciem studiów na architekturze, mają zajęcia m.in. z rysunku i chcą się rozwijać w tym kierunku. „Podpisanie porozumienia oznacza prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich naszej uczelni, a co za tym idzie rozwój wiedzy i umiejętności tych uczniów. Ważna jest również wspólna wymiana doświadczeń, możliwość przeprowadzania przez pracowników uczelni na terenie szkoły otwartych wykładów czy prezentacji lub innego rodzaju spotkań, a także umożliwienie nauczycielom liceum udziału w wybranych konferencjach i seminariach organizowanych na uczelni.”