Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego
Organizatorem Konkursu jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące i Akademicki Klub Dyskusyjny.
Konkurs adresowany jest do uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.
Termin: do 13.11.2020.
Cele Konkursu:

  • Rozwijanie umiejętności fotograficznych,
  • Rozbudzanie kreatywności uczniów oraz rozwijanie wrażliwości estetyczno-artystycznej,
  • Zainteresowanie uczniów otaczającą przyrodą.

Zasady Konkursu:

  • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika,
  • Oddanie pracy jest równoznaczne z potwierdzeniem praw autorskich do zdjęcia/zdjęć, zapewnieniem, że nie narusza się praw autorskich osób trzecich oraz, że prace zostały wykonane osobiście,
  • Uczestnik może oddać maksymalnie dwa zdjęcia w formacie 15×20 cm,
  • Do zdjęć/zdjęcia należy dołączyć informacje o imieniu i nazwisku twórcy, klasie, opcjonalnie można zamieścić także tytuł pracy/tytuły prac.

Zasady oceniania:

  • Ocenianie odbędzie się w dwóch kategoriach: klasy po szkole podstawowej i klasy po gimnazjum,
  • Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
  • Prace należy oddać w wyznaczonym terminie do pokoju nauczycielskiego do p. Agnieszki Kusz lub w przypadku edukacji zdalnej przesłać na adres: akusz@alo.rzeszow.pl