Po teorii wreszcie przyszedł czas na praktykę czyli sporządzanie preparatów mikroskopowych, barwienie przyżyciowe i obserwacje mikroskopowe tkanek roślinnych.