Rekrutacja na „Warsztaty z programowania obiektowego w wybranych językach: Java”
Serdecznie zapraszamy uczniów z profilu technologie internetowe do udziału w 2 edycji „Warsztatów z programowania obiektowego w wybranych językach C#, Java lub Python” w ramach zadania 2 – AKADEMIA AFTER SCHOOL zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów i uczennic.
Rekrutacja będzie prowadzona w dniach 03-13.09.2019r. w sekretariacie szkoły. Liczba miejsc ograniczona.
Warsztaty obejmują 30 godzin i będą się odbywały w poniedziałki. Rozpoczęcie zajęć w dniu 16.09.2019r. o godz. 14.30.
 Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Zajęcia będzie prowadziła dr inż. Barbara Fryc, absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej – specjalność systemy informatyczne, adiunkt w Katedrze Zastosowań Matematyki, Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Warsztaty mają na celu naukę logicznego myślenia, zapoznanie uczniów z programowaniem obiektowym i narzędziami programistycznymi, a przede wszystkim rozwijanie pasji jaką jest umiejętność programowania w różnych językach.