Po dwóch miesiącach zmagań z językiem Python zakończyliśmy zajęcia. Poznaliśmy podstawy języka Python.
Wiemy co to jest instrukcja warunkowa, pętla, lista, krotka itd….