Uwaga! Zmiana terminów w harmonogramie rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych LO. 
Składnie wniosków przez kandydatów tylko do 18 czerwca (wtorek)! 
Uzupełnianie wniosków o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego od 19 czerwca (środa) do 25 czerwca (wtorek). O zmianie poinformowała Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch 14 czerwca 2019 r.