Naszą szkołę odwiedził dziś wyjątkowy człowiek, Adrian Beściak. Opowiedział nam o swoim życiu i aktywnej działalności charytatywnej.
Adrian jest prezesem stowarzyszenia “The Best Life”, które ma na celu niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom poprzez organizowanie różnorodnych projektów, w szczególności koncertów, rajdów charytatywnych oraz innych eventów i inicjatyw. Dodatkowo skupia się na propagowaniu idei integracji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Ich wiodącymi projektami są „The Best Trip” oraz „The Best Festival”.
Zapraszamy na stronę internetową Adriana.