22 maja 2018r. klasę 2 Zdrowia i farmacji odwiedziła Pani dr Joanna Przybek-Mita, Prezes Ośrodka Kształcenia Dyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Nasz gość odnosi liczne sukcesy zawodowe, łącząc je z wieloma pasjami. Podczas spotkania Pani Joanna podzieliła się z klasą swoimi doświadczeniami związanymi z pracą zawodową jako pielęgniarka oraz z licznych podróży, które odbyła.  Zwiedziła około 50 krajów, i wciąż planuje kolejne podróże. Spotkanie umocniło uczniów w przekonaniu, iż warto zdobywać wiedzę i stawiać sobie ambitne cele. Dostanie się na wymarzony kierunek studiów to tylko jeden z celów, jaki powinniśmy sobie wyznaczyć. Ogromną wartość ma także rozwój pozazawodowy i doskonalenie siebie jako człowieka.
Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i cenne wskazówki związane z wyborem zawodu!