Z przyjemnością informujemy, że Jakub Szypuła, uczeń klasy trzeciej, został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Dyplom gratulacyjny odebrał z rąk Wojewody Podkarpackiego, pani Ewy Leniart. Gratulujemy!