Tegoroczne Święto Niepodległości zwiedzaliśmy w wyjątkowy sposób. Na weekend 11-12 listopada pojechaliśmy na wycieczkę „Śladami Niepodległości”, podczas której mieliśmy zwiedzić miejsca związane z militarnym wysiłkiem Polaków podczas I wojny światowej oraz poznać biografie wybitnych, polskich mężów stanu, którzy w 1918 roku stali się „ojcami” odrodzonego państwa polskiego. Przez 2 słoneczne dni zobaczyliśmy pola, stoczonej w 1914 roku bitwy pod Łowczówkiem oraz stoczonej w 1915 roku bitwy gorlickiej. Odwiedziliśmy również krakowskie Oleandry, z których w sierpniu 1914 roku I Kompania Kadrowa wyruszyła w swój marsz do Kielc, sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Kielcach i muzeum w domu rodzinnym Wincentego Witosa.


Nasza pouczająca wycieczka była elementem przygotowań do zbliżającego się Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz ogłoszonego przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty projektu: „100-lecie odzyskania niepodległości – mapa wydarzeń”. W wycieczce uczestniczyło 70 uczniów ALO pod opieką Panów Wojciecha Kubali Piotra Duraka oraz Pań Agnieszki Kusz, Anny Krawczyk i Karoliny Długopolskiej – Gmitrzuk.