Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Szkolny Konkurs Fotograficzny

21 października 2020

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego

Organizatorem Konkursu jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące i Akademicki Klub Dyskusyjny.

Konkurs adresowany jest do uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Termin: do 13.11.2020.

Cele Konkursu:

 • Rozwijanie umiejętności fotograficznych,
 • Rozbudzanie kreatywności uczniów oraz rozwijanie wrażliwości estetyczno-artystycznej,
 • Zainteresowanie uczniów otaczającą przyrodą.
 • Zasady Konkursu:
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika,
 • Oddanie pracy jest równoznaczne z potwierdzeniem praw autorskich do zdjęcia/zdjęć, zapewnieniem, że nie narusza się praw autorskich osób trzecich oraz, że prace zostały wykonane osobiście,
 • Uczestnik może oddać maksymalnie dwa zdjęcia w formacie 15×20 cm,
 • Do zdjęć/zdjęcia należy dołączyć informacje o imieniu i nazwisku twórcy, klasie, opcjonalnie można zamieścić także tytuł pracy/tytuły prac.
 • Zasady oceniania:
 • Ocenianie odbędzie się w dwóch kategoriach: klasy po szkole podstawowej i klasy po gimnazjum,
 • Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 • Prace należy oddać w wyznaczonym terminie do pokoju nauczycielskiego do p. Agnieszki Kusz lub w przypadku edukacji zdalnej przesłać na adres: akusz@alo.rzeszow.pl