Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej technologie internetowe

8 czerwca 2020

Dla kandydatów do klasy dwujęzycznej o profilu technologie internetowe w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadza się sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego.

Sprawdzian ma formę testu i składa się z następujących części: rozumienia tekstu czytanego oraz testu leksykalno-gramatycznego z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godz. 17:00 za pośrednictwem platformy edukacyjnej Blackboard. Kandydaci otrzymają link do zalogowania się do platformy oraz instrukcję. W uzasadnionych przypadkach nieobecności na sprawdzianie, przewidziano termin dodatkowy 6 lipca 2020 r.

Ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego zwolnieni są laureaci i finaliści PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH przeprowadzanego przez kuratorium oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Należy o tym poinformować szkołę przed sprawdzianem kompetencji językowych.