Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Spotkania z doradcami zawodowymi

28 lutego 2019

W ramach projektu „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość” maturzyści ALO korzystają z indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi. Dla każdego z nich tworzona jest Indywidualna ścieżka rozwoju edukacyjno – zawodowego, która pozwoli na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej własnych umiejętności, cech osobowości oraz wartości w pracy. Indywidualne konsultacje ułatwią wybór przyszłej ścieżki zawodowej z podziałem na zawód wiodący i alternatywny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.