Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka
Dyrektor:

mgr Renata Łunarska

Wicedyrektor:

mgr Marta Wójcik-Czerwińska

Pedagog:

mgr Anna Krawczyk

Wicedyrektor:
mgr Marta Wójcik-Czerwińska

tel. +48 17 866 14 33


Pedagog:
mgr Anna Krawczyk


mgr Gabriela Veith

tel. +48 17 866 12 58


Psycholog:
mgr Barbara Rozmus

pokój 218 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 


Sekretariat

Kierownik biura: mgr Joanna Kobak-Fluda

tel. +48 17 866 12 74

Specjalista ds. administracyjno – biurowych: mgr Ewelina Pustelny

tel. +48 17 866 11 43


Pokój nauczycielski: 

tel. +48 17 866 11 53


Kadrę nauczycielską ALO stanowią doświadczeni pedagodzy o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Starają się przekazywać uczniom nie tylko wiedzę, ale i pasję do nauczanych przedmiotów. Dodatkowe przedmioty specjalistyczne, takie jak: informatyka, grafika komputerowa, biologia medyczna, podstawy projektowania są prowadzone przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Szkolny pedagog i psycholog zapewniają wsparcie w rozwoju uczniów, a pracownicy administracyjni, sprawną organizację życia ALO.