Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Matura 2019 w ALO  po raz kolejny na 100%

4 lipca 2019

Już trzeci raz w ciągu czterech lat nasze liceum może się  pochwalić 100% zdawalnością matur. Tegoroczni  absolwenci osiągnęli wyniki znacznie przekraczające średnie krajowe na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów maturalnych. Szczególnie dumni jesteśmy z wyników matury rozszerzonej z matematyki, języka angielskiego i informatyki. Tegoroczną maturę zdawało 72 uczniów.

W ostatnim czasie liceum otrzymało prestiżowy tytuł Innowacyjnej Szkoły i Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. W Rankingu Perspektywy 2019 szkoła znalazła się wśród najlepszych liceów w Polsce i otrzymała Srebrną odznakę jakości.

Rzeszowskie ALO oprócz nauki w małych liczebnie klasach,  oferuje autorski program edukacyjny ukierunkowany na praktyczne kształcenie, rozwijanie zainteresowań i indywidualny rozwój uczniów. Na sukcesy szkoły mają wpływ dodatkowe zajęcia z podstaw sieci komputerowych i systemów operacyjnych, grafiki komputerowej, podstaw projektowania, biologii medycznej, anglojęzyczne warsztaty teatralne, czy lekcje języka angielskiego z native speakerem.

Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom!

Matura 2019. Jak z egzaminem dojrzałości poradzili sobie rzeszowscy uczniowie?

Więcej na temat wyników matur w ALO i innych rzeszowskich liceach na stronie:  http://supernowosci24.pl/na-podkarpaciu-81-proc-absolwentow-zdalo-mature/

Wyniki maturalne ALO na tle województwa podkarpackiego: