Zamknij


Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod tytułem „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość”.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez udział w konkursach, szkoleniach, realizację interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, wdrożenie innowacji dydaktycznych, udział uczniów w doradztwie edukacyjno-zawodowym, doposażenie pracowni IT i pracowni biologiczno-chemicznej oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne.

Projekt realizujemy w ciągu dwóch lat, obejmuje on rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020.

W ramach projektu realizujemy 9 zadań głównych:

ZADANIE 1. AKADEMIA SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ I KREATYWNOŚCI.  Warsztaty dla uczniów i uczennic – czytaj więcej.

ZADANIE 2. AKADEMIA AFTER SCHOOL. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów i uczennic – czytaj więcej.

ZADANIE 3. Bliskie spotkania z ZAWODowcami – o zawodach przy herbatce. Nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – czytaj więcej.

ZADANIE 4. AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i uczennic- czytaj więcej.

ZADANIE 5. ZaPROJEKTuj swoją przyszłość. Realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych – czytaj więcej.

ZADANIE 6. Wdrożenie mechanizmu GRYWALIZACJI w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. Nowatorskie rozwiązywanie organizacyjne i metodyczne – czytaj więcej.

ZADANIE 7. AKADEMIA ZAANGAŻOWANEGO NAUCZYCIELA. Doskonalenie nauczycieli –  czytaj więcej.

ZADANIE 8. LAB – BOX. Mobilne laboratorium biologiczno-chemiczne– czytaj więcej.

ZADANIE 9. Wyposażenie laboratorium IT czytaj więcej.

 

Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/2020 mogą skorzystać
z szerokiej oferty szkoleń, warsztatów, zajęć i  spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach następujących zadań:

Lp Nazwa kursu / warsztatów / szkolenia / zajęć Liczba godz. Liczba i liczebność grup
Zadanie 1. Akademia skutecznego uczenia się i kreatywności – warsztaty dla uczniów i uczennic
1. Warsztat „Skuteczne czytanie, koncentracja i zapamiętywanie” 24 6 grup,10 osób/grupę,rekrutacja otwarta
2. Zajęcia „Kreatywne myślenie” – warsztaty pedagogiki cyrku „Juggle it up” 6 3 grupy,

25 osób/grupę, zrealizowane

3. Warsztat „Myślenie projektowe w klasie – Design Thinking” 24 6 grup

10 osób/grupę, rekrutacja będzie uruchomiona w II semestrze 2019/2020

4. Zajęcia „Logiczne myślenie w szkole i życiu” 4 3 grupy

20 osób/grupę, rekrutacja będzie uruchomiona w II semestrze 2019/2020

5. Akademia gier – logiczne myślenie w praktyce 56 1 grupa

20 osób/grupę, rekrutacja otwarta

6. Warsztaty z wykorzystaniem metody KLANZY – „Animacja w rozwijaniu współpracy” 6 3 grupy
25 osób na grupę, zrealizowane
Zadanie 2. Akademia AFTER SCHOOL – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów i uczennic
1. „Warsztaty z programowania obiektowego w wybranych językach C#, Java lub Python”, dla profilu technologie internetowe 30 Rekrutacja zamknięta, kurs w trakcie realizacji
2. „Kurs Grafika komputerowa”, dla profilu sztuka i projektowanie 40 Rekrutacja zamknięta, kurs w trakcie realizacji
Zadanie 3. Bliskie spotkania z ZAWODowcami – o zawodach przy herbatce – nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
1. Spotkania z przedstawicielami zawodów z branż związanych z profilami ALO: głównie IT, sztuki i projektowania oraz zdrowia i farmacji 4 5 spotkań
Rekrutacja otwarta – uczestniczą chętni
Zadanie 4. Akademia przyszłości – doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów
1. „Kim będę w przyszłości” indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla klas 1 oraz 2 2 Indywidualne 190 osób, rekrutacja otwarta
2. „Mam wybór – indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe pod kątem wyboru studiów dla klas maturalnych” 4 Indywidualne 145 osób,rekrutacja otwarta
Zadanie 5. ZaPROJEKTuj swoją przyszłość  – realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych
1. Realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych z czterech grup tematycznych: projekty artystyczne, projekty IT, projekty biologiczno-chemiczne, projekty przedsiębiorcze 10 grup, grupy 3- lub 4-osobowe,rekrutacja otwarta

 

Zapraszamy do udziału w  rekrutacji na poszczególne kursy, szkolenia i spotkania.

Informacje na bieżąco publikujemy na stronie internetowej szkoły, facebooku, gazetkach szkolnych i komunikatach na TV na korytarzach.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły, nr tel. 17 86 61 274.

W załączeniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa do projektu „Innowacyjna szkoła  – lepsza przyszłość”.

                                                                                   Joanna Kobak-Fluda

                                                                                  Koordynator projektu

 

 


Back to top