Dominik Pondo, uczeń klasy 2C, dwujęzycznej, o profilu biologiczno-chemicznym, nie przestaje nas zadziwiać. Do zbioru licznych sukcesów dołożył kolejne osiągnięcie – tytuł finalisty Olimpiady Języka Angielskiego.

Rywalizacja konkursowa była nadzwyczaj trudna, trwała kilka miesięcy. Wymagała od olimpijczyków nie tylko doskonałej znajomości języka angielskiego, lecz także umiejętności interpretacji anglojęzycznych utworów, wymienionych w spisie lektur OJA.

Po dwuczęściowym etapie szkolnym na uczestników olimpiady czekał etap okręgowy, ponownie składający się z dwóch egzaminów – testu oraz części ustnej. Dominik, przygotowywany przez nauczycielkę języka angielskiego – panią Jolantę Bartnik, doskonale poradził sobie zarówno z egzaminem pisemnym, jak i ustnym. Dzięki temu awansował do finału.

Zawody trzeciego stopnia odbyły się w Poznaniu. Dominik osiągnął podczas nich wielki sukces – zdobył tytuł finalisty i wynikające z tego przywileje. Przede wszystkim zwolnienie z matury z języka angielskiego w części ustnej i pisemnej, także na poziomie dwujęzycznym. Na świadectwie dojrzałości  otrzyma z tych egzaminów wynik 100%.

Z serca gratulujemy naszemu uczniowi tego osiągnięcia. Cieszymy się, że tak pracowite i ambitne osoby są częścią społeczności ALO.