Nauczycielka informatyki z naszego liceum – pani doktor inż. Barbara Fryc – została wyróżniona stypendium Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej w edycji 2023/2024. Zdobywcami tej wyjątkowej nagrody zostają nauczyciele, którzy mogą poszczycić się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie.

Jest to szczególne wyróżnienie, przyznawane za pracę w ciągu ostatnich pięciu lat, zwłaszcza za pomoc uczniom w osiąganiu wysokich wyników w Olimpiadzie Informatycznej. Listę nauczycieli, kandydatów do stypendium, przygotowała Fundacja Rozwoju Informatyki. W ten sposób zrealizowała porozumienie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym. Listę nagrodzonych przyjął Komitet Główny Olimpiady Informatycznej na posiedzeniu po zawodach finałowych Olimpiady Informatycznej. Gremium to przyznało nagrody I, II i III stopnia.

Ustalając listę stypendystów, członkowie Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej brali pod uwagę całokształt pracy nauczycieli informatyki w latach 2019/2020 – 2023/2024. Doktor Barbara Fryc została nagrodzona nie tylko za przygotowanie uczniów do zajmowania wysokich miejsc w ogólnopolskim etapie olimpiady, lecz także za wkład w rozwój uczniów, m.in.: regularne prowadzenie dodatkowych zajęć z programowania, współorganizację obozów naukowych i Olimpiady Informatycznej Juniorów, realizowanie autorskiego programu nauczania, kierowanie uczniów na konferencje informatyczne, sukcesy uczniów w konkursach programistycznych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor otrzymania tego stypendium. Nagroda cieszy zwłaszcza dlatego, że jest skutkiem długotrwałej i owocnej pracy dydaktycznej. Zarówno pani dr inż. Barbarze Fryc, jak i jej uczniom, życzymy kolejnych sukcesów w dziedzinie informatyki i programowania.