Wybitny matematyk Stefan Banach został honorowym patronem Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie. Uroczystość odbyła  się 12 marca br., uświetnił ją wykład prof. Krzysztofa Ciesielskiego, powołanie szkolnego Koła Matematyków oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

Stefan Banach był w pewnym sensie samoukiem w dziedzinie matematyki, ale dorównywał wiedzą najlepszym uczonym. Gratuluję decyzji o przyjęciu go jako patrona Szkoły, jestem przekonany, że dokonania prof. Stefana Banacha zainspirują wielu uczniów, ale również nauczycieli, do szukania w matematyce – i ogólnie w wiedzy – remedium na nasze trudne, nieprzewidywalne czasy – mówił w czasie uroczystości Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Uczelnia jest organem założycielskim oraz prowadzącym Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi. Jak podkreślał Rektor: w obu tych placówkach matematykę cenimy niezwykle wysoko i bardzo nam zależy, aby uczniowie i studenci mogli ją zgłębiać w sposób jak najbardziej efektywny i przyjazny.

Stefan Banach był wybitnym polskim matematykiem, jednym z przedstawicieli słynnej lwowskiej szkoły matematycznej. Był autorem ponad 60 prac naukowych i twórcą wielu twierdzeń o fundamentalnym znaczeniu dla wielu działów matematyki, miedzy innymi wprowadził jedno z najważniejszych pojęć analizy funkcjonalnej — przestrzeń noszącą jego nazwisko czyli „Przestrzeń Banacha”.

Prof. Andrzej Rozmus zaznaczył, że pomysłodawcą wyboru prof. Stefana Banacha na patrona szkoły był Prezydent WSIiZ prof. Tadeusz Pomianek, a Dyrektorka ALO Renata Łunarska zwróciła uwagę, że liceum słynie z dobrego poziomu nauczania matematyki oraz informatyki.

W ubiegłym roku matura rozszerzona z matematyki wypadła u nas znakomicie. Uzyskaliśmy średnią 72%, a najwyższy wynik w Rzeszowie wynosił 73 %, natomiast  z  informatyki zazwyczaj mamy najwyższą średnią z matur – mówiła Renata Łunarska. Dodała również, że wysokie wyniki nauczania z matematyki to efekt pracy nie tylko bardzo dobrych nauczycieli i uczniów, ale także dofinansowania zmian w zakresie lepszej organizacji nauczania tego przedmiotu.

Dr Arkadiusz Lisak, wykładowca WSIiZ oraz nauczyciel matematyki w ALO, ogłosił powstanie Koła Matematyków im. prof. Stefana Banacha i przedstawił jego pierwszych członków. Cele Koła dr Lisak opisał w ten sposób: Chcemy dziś stworzyć przestrzeń, w której pasjonaci matematyki, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, będą mieli możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz inspiracjami. Celem Koła Matematyków jest nie tylko wspieranie tych, którzy już odkryli radość z rozwiązywania problemów matematycznych, ale także zachęcanie innych do odkrywania piękna tej nauki. Wierzymy, że matematyka nie musi być trudna i abstrakcyjna – może być ekscytującą przygodą pełną odkryć i rozwiązań.

Spotkanie uświetnił wykład prof. Krzysztofa Ciesielskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Stefan Banach, czyli jak przypadek może zmienić historię”, w czasie którego poznaliśmy najważniejsze fakty dotyczące biografii i dokonań naukowych Stefana Banacha. Uczestnicy uroczystości mieli również możliwość obejrzenia filmu „ALO matematyką stoi” oraz fragmentów filmu poświęconego prof. Stefanowi Banachowi z udziałem prof. Małgorzaty Waksmundzkiej-Hajnos, siostrzenicy uczonego.

W uroczystości licznie wzięli udział uczniowie i kadra Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, jak również znakomici goście, a wśród nich między innymi: Podkarpacka Kurator Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik, która odczytała list gratulacyjny od Pani Wojewody Teresy Kubas-Hul, Wiceprezydent Rzeszowa Krystyna Stachowska i Prezeska Rzeszowskiego Towarzystwa Matematycznego dr Anna Szpila, która odczytała list gratulacyjny od Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego prof. Jacka Miękisza. Honorowym gościem uroczystości była Ewelina Graczyk, krewna Stefana Banacha studiująca obecnie matematykę w Politechnice Rzeszowskiej. Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie reprezentowali poza Rektorem: Prezydent WSIiZ dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, Wiceprezydent WSIiZ dr Wergiliusz Gołąbek, przedstawiciel Założyciela WSIiZ dr Olgierd Łunarski i Prorektorka WSIiZ ds. Nauczania dr Barbara Przywara.

Uroczystość zwieńczyło odsłonięcie tablicy poświęconej Stefanowi Banachowi na korytarzu ALO, dokonały jej Dyrektorka ALO Renata Łunarska oraz Prorektorka WSIiZ ds. Nauczania dr Barbara Przywara. Autorką projektu tablicy jest dr Patrycja Longawa, wykładowczyni WSIiZ oraz nauczycielka projektowania graficznego w klasach o profilu humanistyczno-artystycznym w ALO.