Uczniowie ALO z klas o profilu biologiczno-chemicznym regularnie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z biologii i chemii, odbywających się w pracowni chemicznej WSIiZ w Kielnarowej. To lekcje szczególnie przydatne dla tych osób, które marzą o wykonywaniu zawodów medycznych.

W tym roku szkolnym takie zajęcia zostały przeprowadzone już dwukrotnie – 27 października dla uczniów z klas 1C i 3C oraz 10 listopada dla 3C i 2C. Podczas zajęć z chemii młodzież identyfikowała substancje chemiczne nieorganiczne, czyli kwasy, zasady i sole. Uczniowie otrzymywali wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie. Sprawdzali charakter chemiczny tlenków. Obserwowali zmiany barw związków manganu i chromu w zależności od środowiska reakcji. Badali trwałość chromianów i dichromianów w środowisku kwasowym i zasadowym oraz właściwości utleniające chromianów (VI) i manganianów (VII).

Z kolei w czasie zajęć z biologii przeprowadzano izolacje barwników roślinnych: zielonego chlorofilu, żółtego i pomarańczowego karotenoidu oraz fioletowych i niebieskich antocyjanów. Uczniowie pracowali metodą chromatografii bibułowej, korzystali ze zróżnicowanego materiału roślinnego, pozyskanego na różnorodnych etapach rozwoju wegetatywnego. W efekcie zaobserwowali zmiany w zawartości barwników w zależności od jakości widma światła słonecznego.

Całodniowe zajęcia laboratoryjne pogłębiają wiedzę i umiejętności uczniów naszego liceum. Co więcej, stają się okazją do spędzenia czasu w atmosferze nie tylko przyjaznej, lecz także sprzyjającej produktywnej pracy.